ЛАСКАВО ПРОСИМО!

 м.МЕЛІТОПОЛЬ, вул.ГВАРДІЙСЬКА, 5/1

тел. (0619) 41-61-27

 ПИШИ НАМ!

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ №2

СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ № 2

У ПРОЦЕСІ ГРИ ПОЛЬОТ ЕСКАДРИЛЬЇМРІЯ 

           Становлення нашої країни, її успішний розвиток на сучасному етапі значною мірою залежить від творчості та активності людей. Головною метою загальноосвітніх навчальних закладів є розвиток і формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості громадянина України.

             У зв’язку з цим у загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів повинні створюватися сприятливі умови для розвитку здібностей, обдарувань, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності, розкриття нахилів. Розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить від школи, творча діяльність якої повинна бути спрямована на створення сприятливих умов для самореалізації особистості кожного школяра в навчально-виховному процесі.

             Перед нашою школою, як і перед багатьма іншими учбовими закладами, виникає багато питань по організації та сутності виховного процесу.

             Як зробити так, щоб дітям до школи хотілось ходити? Як же зробити так, щоб у школі не зникало відчуття того, що кожна людина нам цікава, що кожна людина нам дорога?

             Беручи в основу оновлену ленінградським педагогом І.П.Івановим систему виховної діяльності А.С.Макаренка, педагоги школи віддають перевагу активному творчому життю школярів з метою власного розвитку та покращення навколишньої дійсності.

              Головні принципи цієї системи:

-                виховувати у спільній розвиваючий діяльності дітей та дорослих, даючи можливість дітям максимально можливу самостійність у будь-яку мить їх життя, на кожному етапі організації колективних групових справ, створювати разом з ними, але не замість них;

-                забезпечувати зміну ролей та діяльності для кожної дитини, що приводить до розвитку вмінь, характеру, здібностей школяра;

-                організація справ класу та школи, в яких приймають участь багато людей (туристичні походи, зліти, свята та інше) і які називаються колективною творчою діяльністю(КТД).

            Таким чином, формування навичок поведінки, вмінь взаємодії, морального та соціального розвитку за таким засобом діяльності забезпечується залученням усіх у постійну та різноманітну роботу.

           Ми постійно повторюємо дітям усім відоме гасло «школа-наш дім». Але,  щоб ці слова були зрозумілими і відкритими, діти мають бути господарями у своєму домі. Демократизація системи освіти створила умови для того, щоб кожна школа формувала свою модель виховання.

           Виховна робота педколективу загальноосвітньої школи I ступеня № 2 м. Мелітополя у військовому містечку здійснена через:

-                інтеграцію усіх виховних сил, єдність школи та інших соціальних інституцій та їх взаємодію щодо впливу на формування особистості:

-                гуманізацію, яка виходить із визначення кожної особистості найвищою соціальною цінністю і передбачає створення сприятливих умов для становлення громадянина з високими моральними, інтелектуальними та фізичними якостями, посилення уваги до вивчення індивідуальних особливостей дітей і формування на цій основі їхніх нахилів і здібностей;

-                демократизацію стосунків, що передбачає розвиток активності, ініціативи і творчості учнів та педагогів і створення такої атмосфери, коли задовольняються потреби дітей у спілкування і діяльності, самовираженні, самоствердженні, коли все робиться для формування і розвитку гідної особистості;

-                добру волю дітей, самодіяльність, без якої не можуть реалізуватися сутнісні ідеї виховання (ідея розвитку, ідея співробітництва). Примусовий виховний процес призводить до деградації моральності вихователя і вихованця. Добра воля індивіда виявляється, якщо педагоги спираються на його інтереси, романтику, усвідомлені товариські та громадські обов’язки, прагнення до самореалізації своїх природних сил.

          ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У 1-4 КЛАСАХ НАШОЇ ШКОЛИ ПЛАНУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ РОЗДІЛАМИ:

1.     Моральне виховання (розвиток людяності, підготовка до подальшого життя, формування громадських рис).

2.     Естетичне виховання (реалізація ідеї народності, впровадження самодіяльних начал, диференціація виховного процесу відповідно до індивідуальних відмінностей дитини, поєднання зусиль школи, сім’ї , позашкільних установ, громадських організацій).

3.     Фізичне виховання і формування здорового способу життя (основа – визнання базовості фізичного здоров’я дітей і розвитку їх духовних, інтелектуальних та психічних здібностей). Фізичне виховання у позашкільний час – комплекс заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я школярів (динамічні паузи, рухливі ігри в режимі навчального дня, робота спец груп, корегуючи груп, позашкільні явища).

4.     Позанавчальне виховання і сім’я (соціальний досвіднайбільш могутній за своїм впливом на духовний розвиток дітей). Неформальне спілкування, атмосфера любові і піклування дорослих про дітей, спільна трудова діяльність створюють унікальні можливості для формування моральних цінностей, взаємин, життєвих установок.

5.     Неформальне об’єднання школярів (добра воля дитини має бути визначальною при формуванні і діяльності учнівських об’єднань в школі). Діяльність спрямовується на виховання дітей у дусі демократії – духовних завоювань усього людства, національного відродження, збереження культурної та духовної спадщини народу, продовження справи своїх батьків.

Входження дитини в суспільство, на нашу думку, допоможе гра. Саме через гру дитина вивчає навколишній світ, відчиняє простір для свого «Я», особистого самовираження, творчості, активності, самопізнання, саморозвитку. При цьому відбувається включення дитини в систему суспільних відносин, засвоєнь та обробки між особистих відносин, товариства.

            8 років тому в школі була створена дитяча організація «МРІЯ», так звана доповнена авіаційна ескадрилья в 25 авіаційній бригаді наших шефів - воїнів. Основна частина учнів школи мешкає в воєнному містечку, в родинах, як правило, де батьки – військовослужбовці. Саме цим зумовлено вибір сюжету гри. Ескадрилья-школа живе під девізом: «Щоб жити красиво на землі полинь думками в височінь». У грі беруть участь 166 дітей (8 класів - екіпажів), 14 вчителів-пілотів інструкторів, командир ескадрильї – директор школи Л.І.Громак, начальник штабу – педагог-організатор А.М.Кропотова. Допомогу в організації та проведенні гри здійснюють батьки - шефи-пілоти.

            У ході гри був розроблений СТАТУТ, який звучить так: «Ми різні, але ми об’єдналися для того, щоб

 • пізнавати те, що навколо нас;
 • приносити користь собі та іншим;
 • багато чому навчитися самим і навчити інших дітей.

НАМ ЦІКАВО:

 • їздити туди чи ходити, де ми ще не побували;
 • пізнавати нове;
 • проводити свята та займатися творчими справами:
 • брати участь у різних змаганнях.

         ДЛЯ НАС НАЙДОРОЖЧЕ:

 • наша дружба;
 • наша спільна справа.

        ЦІКАВО ЖИТИ НАМ ДОПОМАГАЮТЬ:

 • творчість;
 • гра;
 • пісня;
 • сміх;
 • дружба з іншими екіпажами.

        МИ САМІ ВИРІШУЄМО:

 • що, коли і як будемо робити;
 • хто буде командиром;
 • як розподіляти обов’язки у службах екіпажів.

        У НАС ЗАВЕДЕНО:

 • поважати своїх товаришів;
 • допомагати одне одному;
 • не сваритися;
 • висловлювати свою думку.

           ЯКЩО ТИ З НАМИ:

 • ти не одинокий;
 • твоє життя стає цікавішим.

                Ескадрилья має емблему (герб), пісню – гімн, прапор, знаки відмінності . (Всі ці атрибути були створені в ході гри самими учасниками).

                  Кожен екіпаж (клас) має свою назву, девіз, командира, класний куточок, в якому висвітлюються творчі справи членів екіпажу та результати змагання між членами екіпажу.

                 В екіпажу є командир, начальник штабу і 7 служб: служба спорту, санітарна служба, інтелектуальна служба, служба бережливих, служба дозвілля, служба озеленення, служба техніки безпеки. Розрізняються служби емблемами.

             На початку учбового року на урочистій лінійці класам-екіпажам вручаються листи з польотними завданнями, де кожен місяць фіксується їх виконання (жовта зірка – відмінно (3 бали), синя зірка – добре(2 бали), зелена зірка – задовільно (1 бал)). Підсумки підводяться кожен місяць, по рейтинговій системі (підраховуються бали) на лінійці. У підведені підсумків приймають участь командири екіпажем, начальник штабу, а на лінійці про підсумки дізнається вся ескадрилья.

               У школі існує також окрема нагорода для самих активних у житті ескадрильї, це галстук блакитного кольору. Галстук може отримати дитина, яка на думку пілота-інструктора (вчителя) є найдостойнішою. Галстук на лінійці урочисто пов’язує командир ескадрильї (директор школи).

               Гра-змагання підвищує ефективність розвитку творчих можливостей учнів, забезпечує успішність у творчій діяльності, розкриває нахили і таланти у молодших школярів, посилює розвиток саме тих психічних процесів і здібностей дитини, які мають вирішальне значення для формування особистості як творчої. Польотні щомісячні завдання забезпечують дитині успіх у творчій діяльності, на яку вчитель має недостатньо часу на уроці.

                Колективні завдання виявляють у дітей зацікавленість, намагання досягти максимальних успіхів; особливо захоплюють оцінюючи та результативні боки:  хто попереду, хто найкращий. В результаті учасник змагання підвищується сам та також підвищує свій колектив на сходинку вище. Важливо при оцінюванні виконаного польотного завдання враховувати вік учасників гри. Для цього необхідно враховувати складність деяких завдань. Наприклад, «Санітарна служба» 1-х класів підготувала та провела бесіди на тему: «Розпорядок дня», діти малювали малюнки на цю тему. 2 класи – розробили та виконали пам’ятки з санітарії та гігієни школяра; 3 класи – для кабінету ОБЖ зробили стенд: «Твої рятувальники» (виклик служб -01,-02,-03,-04). Четверті класи – написали та яскраво оформили твори на тему: «Як зберегти своє здоров’є». Крім завдань на місяць є завдання , які виконуються протягом усього учбового року. Завдяки суспільній діяльності екіпажів з батьками, в школі йде активна робота по збору інформації та експонатів у 3 шкільних музеї (музей «Пам’яті », «Світлиця» та «Краєзнавчий »). У цьому році діти працюють над збором матеріалу про рідне місто, його трудовій то бойовій славі. Збір макулатури проходить кожен місяць. Кожного року діти беруть активну участь в міських акціях: «Милосердя», «Крилате насіння», «Допоможи другу», поповнюють експонатами виставки декоративно-прикладної творчості; роблять персональні виставки кожного екіпажу.

                Змінюється відношення дитини до гри, якщо в ній беруть участь і дорослі – батьки, шефи. Спілкування на рівних, взаємопідтримка, зацікавлена допомога – це головне на що спирається шкільний колектив у виховній роботі. У жовтні минулого року в польотному завданні був оголошений огляд - конкурс класних кімнат. Шефи-пілоти у тісному взаємозв’язку з пілотами-інструкторами підключилися до роботи. В результаті оновлені були класні стенди, зелені зони, у класах були створені ігрові куточки. Девізом цієї роботи став: «Школа – мій дім !».

                 В нашій школі традиційно підготовлювати та проводити дитячі свята разом з батьками. Самими найкращими святами є ті, які готуються спільно, таким чином в спільності школа – дитина – родина. Ці свята приносять в шкільне-сімейне життя клопіт, приготування, радість. Так, наприклад, вже в 1-му класі на початку року проходить свято «Моя сім’я ». Велика робота лягає на плечі вчителя – шеф-пілота, так як на початку йому треба познайомитись з родинами учнів, пояснити мету та завдання спільного виховання дитини. В результаті на святі кожна родина не тільки знайомиться з іншими родинами однокласників, але й розповідають в цікавій формі про свої традиції, захоплення. Танці, поезія, рукоділля, сімейне читання, туризм та багато іншого – все це сприяє розвитку моральному, естетичному та інтелектуальному. Саме з таких родинних свят народжується тісний союз співробітництва. Бачачи, як діти з радістю та з задоволенням готуються до свят, батьки вже самі пропонують свою допомогу вчителю в школі. Неможна уявити нашу гру «Мрія» без їх підтримки та допомоги. Наші батьки, шефи-пілоти – це наші однодумці. Завдяки такому спільному союзу виграє діло.

               Завдяки нашим шефам організуються екскурсії в пожежну частину, на службову територію – аеродром; зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами. Такі зустрічі необхідні для воєнно-патріотичного виховання школярів, пробуджують гордість, зацікавленість та повагу до воїнів-захисників ВВС України.

                Радісною,  урочистою подією в житті кожного члена екіпажу стає вручення призів, грамот на шкільній лінійці, яка проводиться кожного місяцю. Нагорода може бути, як для екіпажу всього класу, так і для одного переможця. В спортивних змаганнях, конкурсі читців, конкурсі «Найрозумніший » та інші – перемагають представники екіпажу. В конкурсах малюнків, творів, вікторинах знову відокремлюють не тільки участь всього екіпажу, але й найкращі роботи. Ці роботи виставляють на шкільних виставках-звітах творчої роботи служб екіпажем. Звісно, кожен учасник гри ставить перед собою мету проявити себе в той чи іншій справі.

                Становлення особистості немислиме поза колективом, однак виховання передбачає насамперед розвиток особистості, її ініціативи. В колективі панує атмосфера доброзичливих міжособистісних стосунків, гра забезпечує реальні умови для розкриття нахилів і здібностей кожної особистості, морального змужніння. Уся атмосфера життєдіяльності і спілкування в учнівському колективі формує у дітей високу моральність, яка синтезує кращі риси дітей: доброту, терпимість, повагу до інших, відповідальність за долю України, виховує в учнів готовність до виконання функцій громадянина, сім’янина, споживача, захисника Батьківщини.

 

НА ОСНОВІ СКАЗАНОГО ВИЩЕ МОЖНА ЗРОБИТИ ДЕЯКІ УЗАГАЛЬНЕННЯ.

1.     Колективне змагання молодших школярів краще спрямовувати в ігрову форму, оскільки ігровий мотив та ігрова роль, як відомо, спрощують будь-яку складну для дитини діяльність; змагання у формі гри дає більше можливостей для виявлення ініціативи з боку дитини, воно проходить більш цікаво й захоплююче.

2.     Доречно створювати ігровий орган, наприклад штаб. Це дає змогу заохотити дітей до активного обговорення хода змагання. Педагог може вчасно прислухатися до суспільної думки дітей, разом з ними припустити можливі варіанти просування у змаганні, а також надати допомогу тим колективам, які мають різні труднощі.

3.     Гра повинна являти собою рух до якої-небудь мети, досягнення якої пов’язане з покращенням діяльності колективу; тим самим гра сприяє досягненню тих перспектив, які ставить перед собою колектив.

4.     Гра, що включена в організацію змагання, дає можливість ставити проміжні цілі, до досягнення яких повинні прагнути колективи, що змагаються у порівняно невеликі проміжки часу.

                 Гра, являючись для дитини емоційно привабливим видом діяльності, стимулює її до активного самовираження через роль, успіхи, досягнуті дитиною у грі, можуть покращити її позицію в колективі.

                 Вибір ігрового впливу для зміни позиції особи в колективі дуже індивідуальний; він визначається конкретною виховною задачею, характером дитини і особливостями її поведінки.

Служба бережливих проводить щомісячні рейди-перевірки стану підручників; відображає це на екрані класного куточка; організовує заняття з ремонту книжок класної бібліотеки («Книжкова лікарня»); періодично звітує перед учнями класу про свою роботу.

Інтелектуальна служба бере участь в організації та проведенні пізнавальних заходів, усних журналів, вікторин, диспутів. Члени служби знайомлять учнів із найцікавішими рубриками дитячих журналів: «Барвінок», «Пізнайко», «Стежка» та інших; періодично звітують про свою роботу.

Служба озеленення. Разом з учителем планують і організовують природоохоронні заходи; ведуть синоптичні дослідження і відображають їх у календарі спостережень; організовують підгодовування птахів і тварин взимку; доглядають за кімнатними рослинами в класі; звітують про свою роботу.

Служба дозвілля. Допомагають вчителю у підготовці та проведенні культурно-розважальних заходів, колективних свят; організовують дозвілля учнів на перервах (рухливі та настільні ігри); у класному куточку оформлюють вітання учнів з днем народження, звітують про свою роботу.

Санітарна служба. Слідкують за дотриманням учнями санітарно-гігієнічних навичок; підтримують у належному стані класну аптечку; надають першу допомогу в разі травмування учнів, тримають зв’язок з медичним працівником школи; поновлюють інформацію щодо профілактики хвороб у куточку здоров’я, звітують про свою роботу.

Служба спорту. Здійснюють контроль за дотриманням учнями порядку і дисципліни на уроках фізкультури, під час проведення спортивних змагань; відповідають за збереження спортивного інвентарю; допомагають у проведенні фізкультурно-масових заходів; звітують про свою роботу.

Служба техніки безпеки. Організують чергування в школі, в класах; організують самообслуговування в класах; займаються профілактикою травматизму; вивчають правила культури поведінки, як у школі, так і вдома, на вулиці, в громадських місцях.

 

Безкоштовний хостинг uCoz